naše filozofie

Zákazníci

● Požadavky zákazníků na naše produkty a služby budou naším prvním požadavkem.
● Vynaložíme 100% úsilí, abychom uspokojili kvalitu a služby našich zákazníků.
● Jakmile slíbíme našim zákazníkům, vynaložíme veškeré úsilí, abychom tento závazek splnili.

zákazníky
zákazníci - 2

Zaměstnanci

● Pevně ​​věříme, že zaměstnanci jsou naším nejdůležitějším aktivem.
● Věříme, že rodinné štěstí zaměstnanců efektivně zlepší efektivitu práce.
● Věříme, že zaměstnanci získají pozitivní zpětnou vazbu ohledně spravedlivého postupu a mechanismů odměňování.
● Jsme přesvědčeni, že plat by měl přímo souviset s pracovním výkonem a kdykoli je to možné, měly by být použity jakékoli metody, jako jsou pobídky, podíly na zisku atd.
● Od zaměstnanců očekáváme poctivou práci a odměnu za to.
● Doufáme, že všichni zaměstnanci mají představu o dlouhodobém zaměstnání ve společnosti.

Dodavatelé

● Nemůžeme vytvářet zisk, pokud nám nikdo neposkytne kvalitní materiály, které potřebujeme.
● Žádáme dodavatele, aby byli na trhu konkurenceschopní, pokud jde o kvalitu, ceny, dodávky a objem nákupu.
● Již více než 8 let udržujeme spolupráci se všemi dodavateli.

zákazníci - 3